Privé detective

Woonoverlast

Problemen met de buren? Wist u dat 35 procent van alle Nederlandse gezinnen in meer of mindere mate overlast ervaart van de buren. In het rapport De buurman als vijand leest u de meest recente informatie over conflicten en overlast in de buurt. Vaak gaat dit goed en vinden de partijen samen een oplossing. Maar soms escaleert de overlast in ernstige en langdurige conflicten, die eigenlijk niemand wil. Burenruzie kan de psychische druk hoog doen oplopen omdat het moeilijk is om elkaar te ontlopen. Recherchepraktijk kan u helpen met het samenstellen van dossiers die juridisch standhouden. Een belangrijke eerste stap die hierin genomen moet worden is (opnieuw) het gesprek aangaan met de overlastveroorzakers. Het is belangrijk om de inhoud van dit gesprek goed vast te leggen. Mocht dit niet leiden tot een oplossing dan kan Recherchepraktijk diverse middelen inzetten zoals buurtonderzoek, persoonlijke gesprekken en conflictmanagement. Tevens hebben we audiovisuele middelen tot onze beschikking waarmee binnen de juridische mogelijkheden uitingen van overlast vastgelegd kunnen worden. Desgewenst vertegenwoordigen wij u richting de verantwoordelijke instanties.

Drugsoverlast

Panden in wijken en buurten waar verdovende middelen worden verhandeld zijn slecht voor de veiligheidsbeleving in uw wijk. Laat deze situatie niet voortduren maar onderneem snel actie. Recherchepraktijk beschrijft uw waarneming in rechtsgeldige rapportages en doet desgewenst aangifte in deze zaken bij de politie.

Stalking en huiselijk geweld.

Wordt u lastiggevallen bij uw woning, via de telefoon, internet of social media. Recherchepraktijk verricht onderzoek in deze zaken en adviseert u over mogelijke verdere juridische stappen. Slachtoffers van stalking voelen een enorme lichamelijke en psychische belasting. Laat daarom deze situatie niet te lang voortduren en neem tijdig stappen. Met het inschakelen van Recherchepraktijk staat u sterker als het tot daadwerkelijke juridische stappen komt. Wij doen gedegen onderzoek en leggen de feiten vast. Indien u het slachtoffer bent van ,,stalking, kunt u in een civiele procedure een straat- en contactverbod vorderen. Omdat stalking een strafbaar feit is, kunt u de dader daarnaast via het strafrecht aanspreken. Indien stalking gebeurt via internet / social media kunnen onze forensische ICT-experts de dader zoeken en u adviseren over verdere juridische stappen.

Menu