Privé detective

Stalking en huiselijk geweld.

Wordt u lastiggevallen bij uw woning, via de telefoon, internet of social media. Recherchepraktijk verricht onderzoek in deze zaken en adviseert u over mogelijke verdere juridische stappen. Slachtoffers van stalking voelen een enorme lichamelijke en psychische belasting. Laat daarom deze situatie niet te lang voortduren en neem tijdig stappen. Met het inschakelen van Recherchepraktijk staat u sterker als het tot daadwerkelijke juridische stappen komt. Wij doen gedegen onderzoek en leggen de feiten vast. Indien u het slachtoffer bent van ,,stalking, kunt u in een civiele procedure een straat- en contactverbod vorderen. Omdat stalking een strafbaar feit is, kunt u de dader daarnaast via het strafrecht aanspreken. Indien stalking gebeurt via internet / social media kunnen onze forensische ICT-experts de dader zoeken en u adviseren over verdere juridische stappen.

Pesten op school en op het werk.

Pesten heeft aantoonbaar een forse impact op de persoonlijke levenssfeer en welbevinden. Recherchepraktijk kan desgewenst het gedrag van de plegers in beeld brengen. Indien het minderjarige plegers betreffen zijn de ouders van plegers in een kort geding aansprakelijk te stellen. Recherchepraktijk  kan u helpen met het nemen van de juiste stappen in deze. Een belangrijke eerste stap is het gesprek aangaan met de ouders van minderjarige plegers en dit gesprek goed vastleggen. Indien dit niet leidt tot een oplossing leggen we de gevolgen en schade van het pesten nauwgezet vast. Met dit dossier in de hand kunt u in veel gevallen juridische maatregelen afdwingen tegen pesten. Wij kijken niet alleen naar plegers, maar onderzoeken ook of scholen hun inspanningsverplichtingen voldoende zijn nagekomen. Wij leggen dit nauwkeurig vast. Vervolgens adviseren wij u over de mogelijkheden om plegers, ouders of de school  juridisch aan te pakken. Bij pesten op het werk gaan we het noodzakelijke gesprek aan met de werkgever. Indien dat niet leidt tot een oplossing legt Recherchepraktijk de door u geleden (vermogens)schade vast. Wij doen tevens binnen de juridische mogelijkheden aanvullend onderzoek naar het gedrag van pesters en stellen het dossier voor u samen. Met advocaten waar Recherchepraktijk mee samenwerkt beoordelen we uw kansen op de haalbaarheid van succes in een juridische procedure of op schadevergoeding. Van te voren bespreken we met u alle mogelijke consequenties die deze stappen kunnen veroorzaken.

Menu