Organisatie

Algemeen

Recherchepraktijk richt zich op de uitvoering van onderzoeken voor particulieren en bedrijven. Voor particulieren leveren we complete dossiers, die binnen de rechtbank standhouden, rond woonoverlast, stalking en huiselijk geweld . Op het gebied van bedrijfsrecherche onderzoeken wij fraude, overtreding van concurrentie- en relatiebedingen, onrechtmatig ziekteverzuim en antecedenten bij nieuwe of bestaande medewerkers.

Werkwijze

Recherchepraktijk voert altijd een eerste vrijblijvend persoonlijk gesprek met u. Dit eerste gesprek is gratis. Indien u besluit Recherchepraktijk in te schakelen formuleren we samen de inhoud van de opdracht.

Recherchepraktijk geeft altijd vooraf een inschatting van de onderzoekskosten en de te verwachten doorlooptijd. Na afloop van een onderzoek ontvangt u binnen één week of zoveel eerder als mogelijk de eindrapportage. Na ontvangst van de eindrapportage blijven wij voor vragen beschikbaar.

Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en werken strikt conform de privacy gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Tarieven

Ieder onderzoek heeft een eigen context, dynamiek en doorlooptijd. We kunnen u daarom van te voren niet precies de kosten voor het onderzoek aangeven. Op basis van het eerste gesprek maakt Recherchepraktijk een inschatting van de te verwachten onderzoekskosten. Afwijkingen van deze inschattingen gedurende het onderzoek bespreken wij tijdig.

Menu