Organisatie

Algemeen

Recherchepraktijk richt zich op de uitvoering van onderzoeken voor particulieren en bedrijven. Voor particulieren leveren we complete dossiers, die binnen de rechtbank standhouden, rond jeugd-, drugs- en woonoverlast, stalking, huiselijk geweld en pesten op de werkvloer en op school, alimentatieonderzoek en overspel. Op het gebied van bedrijfsrecherche onderzoeken wij fraude, overtreding van concurrentie- en relatiebedingen, onrechtmatig ziekteverzuim en naar antecedenten bij nieuwe of bestaande medewerkers.

Recherchepraktijk onderscheidt zich door intensief onderzoek te doen in maatschappelijke kwesties met een forse impact op wijken, buurten, personen en gezinnen die hier wonen. Hebt u in uw buurt of wijk problemen met overlast gerelateerd aan verdovende middelen, jeugd, verwarde personen en gezinnen of personen die de sfeer negatief beïnvloeden in uw buurt? In deze situaties helpen wij met het bewerkstelligen van interventies. Schroom niet en neem vrijblijvend contact op met Recherchepraktijk. Wij verrichten onderzoek in opdracht van individuele bewoners, bewonersgroepen, verenigingen van eigenaren (VvE’s), corporaties en gemeenten.

Hoe werkt Recherchepraktijk

Recherchepraktijk voert altijd een eerste vrijblijvend persoonlijk gesprek met u. Dit eerste gesprek is gratis. Indien u besluit Recherchepraktijk in te schakelen formuleren we samen de inhoud van de opdracht.

Recherchepraktijk geeft altijd vooraf een inschatting van de onderzoekskosten en de te verwachten doorlooptijd. Na afloop van een onderzoek ontvangt u binnen één week of zoveel eerder als mogelijk de eindrapportage. Na ontvangst van de eindrapportage blijven wij voor vragen beschikbaar.

Wij zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens en werken strikt conform de privacy gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Tarieven

Ieder onderzoek heeft een eigen context, dynamiek en doorlooptijd. We kunnen u daarom van te voren niet precies de kosten voor het onderzoek aangeven. Op basis van het eerste gesprek maakt Recherchepraktijk een inschatting van de te verwachten onderzoekskosten. Afwijkingen van deze inschattingen gedurende het onderzoek bespreken wij tijdig.

Recherchepraktijk werkt in voorkomende gevallen tegen sociaal tarief voor particulieren met een laag inkomen.

Menu