Bedrijfsrecherche

Concurrentiebeding

Als u vermoedt dat een oud-medewerker een geldend concurrentiebeding overtreedt kunt u door ons onderzoek vaststellen of en hoe dit gebeurt. Wij leveren een rechtsgeldige rapportage af waarmee u vervolgstappen kunt zetten om uw bedrijf te beschermen.

Bedrijfsfraude / diefstal

Er ontstaan kasverschillen, er verdwijnen goederen bij uw bedrijf of er is op andere wijze schade als gevolg van oplichting, diefstal of verduistering binnen uw onderneming. Dit kan flink oplopen en dat heeft natuurlijk ook financiële consequenties. Middels ons onderzoek kunt u de schade beperken. Denk daarbij aan het plaatsen van camera’s. Maar wij voeren ook gesprekken met personeelsleden en confronteren de verdachte met de vastgestelde feiten. In veel gevallen leidt deze aanpak tot een oplossing. Vaak kunt u schadevergoeding vorderen inclusief de kosten van onze dienstverlening.

Verzuimonderzoek

Recherchepraktijk onderzoekt ook onrechtmatig ziekteverzuim. Indien u vermoedt dat een medewerker zich onterecht ziek meldt, onderzoeken wij desgewenst de (on) rechtmatigheid van het verzuim. Zo kan iemand zich ziekmelden en tegelijkertijd elders aan de slag zijn. Deze vorm van verzuimfraude onderzoeken wij  door observaties en het vastleggen van de gedragingen. Wij sluiten deze opdrachten af met een rechtsgeldige rapportage waarin wij het gedrag van de medewerker vastleggen in relatie tot uw verzuimbeleid en de bevindingen van de bedrijfsarts.

Antecedentenonderzoek

Nieuw personeel dat u op belangrijke functies wilt aannemen screenen wij op antecedenten en hun algemene achtergrond. Hiervoor is echter wel toestemming van de kandidaat vereist. Met de nieuwste technieken onderzoeken wij de persoon in open bronnen. Maar ook een uitgebreide check van gegevens in een CV kan deel uitmaken van dergelijk onderzoek. Tot slot kunnen wij voor u de persoonlijke situatie van de persoon nader onderzoeken en bekijken. Na de screening ontvangt u van ons een complete rapportage met Key Risk Indicators, waarmee u een betere afweging kunt maken bij de besluitvorming over indiensttreding.

Menu