Over Recherchepraktijk.

Recherchepraktijk is een landelijk opererend recherchebureau dat is gevestigd in Nijmegen. Wij zijn gespecialiseerd in de aanpak van woonoverlast. Ons recherchebureau richt zich op de uitvoering van onderzoeken voor particulieren, overheidsdiensten en bedrijven. Wij leveren complete dossiers, die bij mogelijke juridische procedures gebruikt kunnen worden. Door onze ervaring bij overheid en semi – overheid kunnen we bij overlastsituaties snel en effectief inzetten. 

Vergunning en Certificering.

Het ministerie van Justitie heeft ons een vergunning verleend met POB nummer 1567 en wij zijn gelegitimeerd door de politie. Wij zijn aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en werken volgens de privacy gedragscode voor particuliere recherchebureaus.

Diensten.

  • Wij leveren Privé – Detectivediensten en Bedrijfsrecherche. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek waarbij sprake is van woonoverlast.
  • Op het gebied van stalking via de telefoon, internet of social media verrichten wij onderzoek en voorzien u van advies over mogelijk te nemen stappen.
  • Herkent u situaties zoals weergegeven in de onderstaande documentaire van Zembla. Dan neem contact met ons op. Samen met u beoordelen we uw specifieke situatie en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden.

Voor onderzoek, advies en ondersteuning

Neem contact op: 06 499 26 521

Menu