Over Recherchepraktijk.

  • Recherchepraktijk is een landelijk opererend recherchebureau dat is gevestigd in Nijmegen. Ons recherchebureau richt zich op de uitvoering van onderzoeken voor particulieren, overheidsdiensten en bedrijven. Wij leveren complete dossiers, die bij mogelijke juridische procedures gebruikt kunnen worden.
  • Door onze jarenlange ervaring bij overheid en semi – overheid kunnen we bij overlastsituaties snel en effectief inzetten en de mogelijke samenwerking zoeken met publieke diensten. In bepaalde gevallen heeft de overheid een inspanningsverplichting of wettelijke verplichting om u te ondersteunen bij het oplossen van uw problemen.
  • Ons motto is dat wij pas tevreden zijn wanneer uw persoonlijke veiligheidsbeleving of de belangen van uw bedrijf zijn gewaarborgd!

Vergunning en Certificering.

Het ministerie van Justitie heeft ons een vergunning verleend met POB nummer 1567 en wij zijn gelegitimeerd door de politie. Wij zijn aangemeld bij de autoriteit persoonsgegevens voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens en werken volgens de privacy gedragscode voor particuliere recherchebureaus.

Diensten.

  • Wij leveren Privé – Detectivediensten en bedrijfsrecherche. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek waarbij sprake is van overlast. Dit kan zijn bij uw woning door burenoverlast. U kunt bijvoorbeeld last hebben van de buren door harde muziek op late tijdstippen.
  • Ook op het gebied van jeugdoverlast, pesten op het werk of op school of bij stalking via de telefoon, internet of social media verrichten wij onderzoek en voorzien u van advies over mogelijk te nemen stappen.
  • Herkent u situaties zoals weergegeven in de onderstaande documentaire van Zembla. Dan neem contact met ons op. Samen met u beoordelen we uw specifieke situatie en de mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden.

Voor onderzoek, advies en ondersteuning

Neem contact op: 06 499 26 521

Menu